Syystä ja toiseta johtuva tilapäinen kommunikointi-esto.